تبلیغات
گروه فرهنگی، قرآنی ندای آسمانی

             گروه فرهنگی، قرآنی ندای آسمانی
                          ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت
نظر سنجی
ارزیابی مطالب این وبلاگ را چگونه می بینید؟

لینک های مفید
حمایت میکنیم

هسته مرکزی و محور اصلی تمام مسائل اعتقادی و تربیتی و برنامه‏های سیاسی و انتظامی ایمان به وحدانیت و یکتائی و یگانگی خداوند متعال است که خالق و رازق و حاکم و مالک کل و بی‏نیاز از کل است حق تعیین و نصب حاکم و ولی و امام تشریع و فرمان و امر و نهی و تکلیف و الزام و ولایت مطلق بر کلیه امور مختص به او است. هرحاکمیت و ولایت و مالکیتی که به اذن او نباشد استعلا و طغیان و استبداد است.

قبول و التزام و الزام به نظامات و قوانینی که منبع و مبنای شرعی ومصدر و اعتبار الهی ندارد خواه در امور عبادی یا در امور سیاسی و مالی و سائر امور باشد پرستش شیطان و شخص و مقام و هیئت و جامعه‏ای است که آن قوانین را وضع کند و وضع این قوانین اظهار شرکت با خدا و تصرف در شئون خدا است.
نظامات غیر الهی تحت هر رژیم و نظام باشد غیر شرعی است و واجب‏الاطاعه نیست خواه استبدادی باشد یا دموکراسی یا به صورتهای دیگر.

 

دعوت همه انبیا همه برای تحقق حکومت (الله) در زمین و لغو حکومتهای دیگر است.
حکومت (الله) حکومت برای همه است که در آن هیچ رنگ و نژاد و زبان و منطقه‏ای مطرح نیست و همانطور که خدا حکومت تکوینی دارد در امور اختیاری و تشریعی نیز کسی که حق حکم و فرمان دارد خدا است و هر حکومتی که به غیر اذن خدا و خودسرانه و خارج از محدوده حکومت الهی باشد حکومت جاهلیت است و اصالت ندارد اگرچه جاهلیت آن در شکل جدید و به اسم دموکراتیک یا سوسیالیست یا جمهوری خلق باشد نه اکثریت و نه استبداد و نه اشتراکیت، هیچیک اصالت ندارند و اصالت بخش نمی‏باشند همه چیزها و همه ارتباطات و همه راه‏ها و نظامها اگر اضافه به خدا نداشته باشند اصالت ندارند و محترم نیستند فقط او اصل است و همه اصالتها فرع او و قائم به مشیت و اراده او و تبعی و عین تعلق به او می‏باشند.


 

اصالت مهدویت از جهت ابتناء آن بر توحید و یکتاپرستی


هسته مرکزی و محور اصلی تمام مسائل اعتقادی و تربیتی و برنامه‏های سیاسی و انتظامی ایمان به وحدانیت و یکتائی و یگانگی خداوند متعال است که خالق و رازق و حاکم و مالک کل و بی‏نیاز از کل است حق تعیین و نصب حاکم و ولی و امام تشریع و فرمان و امر و نهی و تکلیف و الزام و ولایت مطلق بر کلیه امور مختص به او است. هرحاکمیت و ولایت و مالکیتی که به اذن او نباشد استعلا و طغیان و استبداد است.
قبول و التزام و الزام به نظامات و قوانینی که منبع و مبنای شرعی ومصدر و اعتبار الهی ندارد خواه در امور عبادی یا در امور سیاسی و مالی و سائر امور باشد پرستش شیطان و شخص و مقام و هیئت و جامعه‏ای است که آن قوانین را وضع کند و وضع این قوانین اظهار شرکت با خدا و تصرف در شئون خدا است.
نظامات غیر الهی تحت هر رژیم و نظام باشد غیر شرعی است و واجب‏الاطاعه نیست خواه استبدادی باشد یا دموکراسی یا به صورتهای دیگر.

 

دعوت همه انبیا همه برای تحقق حکومت (الله) در زمین و لغو حکومتهای دیگر است.
حکومت (الله) حکومت برای همه است که در آن هیچ رنگ و نژاد و زبان و منطقه‏ای مطرح نیست و همانطور که خدا حکومت تکوینی دارد در امور اختیاری و تشریعی نیز کسی که حق حکم و فرمان دارد خدا است و هر حکومتی که به غیر اذن خدا و خودسرانه و خارج از محدوده حکومت الهی باشد حکومت جاهلیت است و اصالت ندارد اگرچه جاهلیت آن در شکل جدید و به اسم دموکراتیک یا سوسیالیست یا جمهوری خلق باشد نه اکثریت و نه استبداد و نه اشتراکیت، هیچیک اصالت ندارند و اصالت بخش نمی‏باشند همه چیزها و همه ارتباطات و همه راه‏ها و نظامها اگر اضافه به خدا نداشته باشند اصالت ندارند و محترم نیستند فقط او اصل است و همه اصالتها فرع او و قائم به مشیت و اراده او و تبعی و عین تعلق به او می‏باشند.
از روایت معروف (من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة الجاهلیة) که در موضوع شناختن امام این همه تاکید شده است که هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد مرده است مردن جاهلیت استفاده می‏شود که در هر عصری امام و ولی امر منحصر به فرد است و بنابراین اولیاء امور متعدد و رهبران منطقه‏ای و این تعدد حکومتها که در هر گوشه‏ای از جهان نظامی و در هر منطقه‏ای فردی یا گروهی استیلا و استعلا

 

دارند و از هر سرزمینی کوچک یا بزرگ وطنی ساخته و عالم اسلام را که باید تحت نظام واحد امامت و قانون واحد اسلام باشد تجزیه کرده و این تفاوتها غیر قابل قبول را بین مسلمین ایجاد کرده‏اند که درآمد سرانه یک کشور مسلمان‏نشین شاید بیش از صد برابر یک کشور دیگر باشد و در حالی که یک کشوری مثل کویت نمی‏داند پولهای خود را چه کند و در کدام بانک بگذارد کشوری مثل بنگلادش در فقر و پریشانی و سختی بگذارند یا کشوری مثل عربستان به اصطلاح سعودی با آن همه ولخرجیهای شاهزادگان و درباریان وهابی مسلک آن پولهایشان در بانکهای خارجی ذخیره و سرمایه استعمار باشد در حالی که خود عربستان سعودی اکثریت در فقر و فلاکت به سر می‏بردند.
این بدبختیها همه در اثر تسلط حکومتهای دست نشانده خارجی، و تحمیل نظامات غیر اسلامی و متعدد به مسلمین و شرک آنها به حکومت خدا است.
و اگر مسلمانان از همین حدیث الهام بگیرند و نظام واحدی را که امت اسلام باید داشته باشد و رهبران آن نظام را که امام زمان هر عصر است بشناسند و به سوی این حکومت بروند و این تجزیه‏ها و تفرقه‏ها را محکوم کنند یقینا به عزت و عظمتی که خدا به آنها وعده داده است می‏رسند امروز در اثر این نظامات متعدد و نشناختن امام زمان سپاهیان و قوای مسلح مسلمانان در هر نقطه‏ای به جای پاسداری از توحید و حق و عدالت نگهبان

 

یکی از طاغوتهای دست نشانده شرق یا غرب می‏باشند و افسران و سربازانی که باید سرباز اسلام و مجاهد فی سبیل الله باشند سرباز افرادی مثل خود یا بدتر و کمتر از خود شده و از بوالبهوسیها و کامرانیها و استبداد این و آن پاسداری می‏نمایند.
در اردن این سربازان بدبخت و از اعتبار انسانی و اسلامی افتاده نگهبان قدرت ملک حسین نوکر آمریکا هستند در عربستان به اصطلاح سعودی نگهبان رژیم منحط و منحرف از اسلام ملک خالد و در مصر پاسدار حکومت تحمیلی و صهیونیسم‏خواه سادات و در یمن جنوبی نگهبان حکومت الحاد و دست نشانده شوروی و در لیبی پاسدار حکومت قذافی مستبد و طرفدار ملوک شرق در عراق نگهبان رژیم خونخوار و ضد انسانی صدام و خلاصه در هرکجا (غیر از ایران که امیدواریم ارتشش در پرتو قوانین انقلاب به طور اسلامی بازسازی شود)
این سربازان که ایده اسلامی ندارند یا اسیر و فدائی مزدوران شوروی یا نوکران آمریکا هستند نظام واحد امامت همه را در یک خط و عمال حکومت خدا و هدف همه را خدا و جهاد همه را فی سبیل‏الله قرار می‏دهد و مطلب دیگر که از این روایت استفاده می‏شود نقش معرفت امام زمان در سرنوشت انسان و عوالم بعد از این دنیای او است که اگر امام را نشناسد به مردن جاهلیت خواهد مرد و به نظر ما نکته‏ای که در این روایت بسیار مهم است و بسیاری از آن غفلت دارند این است که چگونه

 

مردن در حال نشناختن امام مساوی است با مردن جاهلیت اما با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم می‏شود که این به واسطه ارتباط عقیده به نظام امامت با عقیده توحید است نشناختن امام و نظامی که باید از آن تبعیت شود نشناختن حکومت خدا و قبول نظامات دیگران است.
قرآن می‏فرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور خدا ولی و متصرف امور و صاحب اختیار مومنان است آنها را از تاریکیها (دوگانگیها و نظامات مشرکانه و ولایت این و آن) به سوی نور (به سوی حکومت خدا و هدایت خدا و قوانین خدا) خارج می‏سازد والذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات) آنانکه کافر شدند اولیاء آنها (و رهبران و نظامات حاکم بر آنها) طاغوت است آنها را از نور به سوی تاریکیها خارج می‏نماید.
از اینگونه آیات معلوم می‏شود که چرا مردن کسی که امام زمان را نشناسد مردن جاهلیت است چون نظام امامت نظام توحید و ولایت خدا و خلافت از جانب خدا است و تسلیم و تن در دادن به اطاعت از آن اطاعت از خدا است لذا آیه (و لا یشرک بعباده ربه احد) تفسیر شده است به اینکه در ولایت و رهبری کسی را با امام زمان شریک قرار ندهد یعنی در کنار او و مقابل او کسی را واجب الاطاعه نداند.
اینها معانی بلندی است که باید هر چه بیشتر و گسترده‏تر

 

به ملت مسلمان و خصوص شیعه تفهیم شود تا ابعاد سازنده و انقلابی و انسانی اسلام را درک کنند و از ذلت تواضع و پرستش در برابر مستکبران کوچک و بزرگ نجات یابند. باید مسلمان رژیم اسلام را بشناسد و خود را فقط در برابر آن مسئول و متعهد بداند.
این مسئله شناخت نظام و تابعیتی که باید شخص از آن داشته باشد در بین مسلمانان غیر شیعه رسما از اهمیت افتاده و لذا چنانکه گفتیم هر گوشه‏ای نظامی و هرجا حاکمی و سلطانی و امیری بر مردم تحمیل شده و عملا صدها ملیون مسلمان تسلیم این نظامها شده و بلکه بسیاری این نظامها را واجب الاطاعه و زمامداران آن را اولوالامر می‏دانند و بدتر آنکه به همان رسوم کثیف آریا مهری سابق در آغاز کارهای رسمی یا نامه‏های رسمی به جای (بسم الله الرحمن الرحیم) که شعار اسلام و شعار کسانی است که آزادی انسان را احساس می‏کنند (بسم سموالامیر) یا (بسم جلالة الملک) می‏گویند و بیش از مشرق تا مغرب از اسلام عزیز و از کرامت انسانیت فاصله می‏گیرند و در بین شیعیان نیز با اینکه مسئله امامت را از اول و عصر حضرت رسول صلی الله علیه و آله به مفهوم و محتوای اصیل و توحیدی آن شناخته و بعد از رحلت آن حضرت نیز از آن منحرف نشده و در تمام چهارده قرنی که تا امروز بر اسلام گذشته این شیعه بود که به این اصل در بعد وسیع و عامش متمسک بوده است معذلک عملا به

 

جنبه‏های منفی و مثبت آن چنانکه شایسته است بسیاری توجه نداشته‏اند در جنبه منفی مثلا نفی حکومت‏های طاغوتی و نظامهای غیر شرعی حائز اهمیت است که باید همیشه این عقیده از این جهت مورد استفاده باشد و در ابعاد مختلف مثل مبارزات منفی ادامه داشته باشد و در جنبه مثبت نیز باید اقدامات و حرکات لازم همیشه برای برقراری این نظام انجام شود که اگرچه برقرار شدن آن در سطح جهانی و در حد کامل و جامع آن موقوف به حصول شرایط و آمادگی جهان و ظهور امام زمان حضرت ولی‏عصر ارواحنا فداه است اما برقرار کردن آن در سطوح محدودتر بحسب شرایط و امکانات هر زمان امکان‏پذیر است و ولایت فقیه و نیابت عامه علماء و فقهاء آن را قابل عمل و بلکه عملی کرده است.
لذا می‏بینیم تقریبا در تمام اعصار غیبت و قبل از آن حکومتهائی که زمام امور مسلمین را به غصب و قهر به دست گرفتند و اعمال و روشهائی داشتند که هرگز با دعوت اسلام و عدالت اسلام قابل تطبیق و تصحیح نبوداز نظر شیعه حکومت ظلمه خوانده می‏شد و از یاری و اعانت آنها جز در حدودی که حفظ مصالح کلی و اساس اسلام و دفاع از هجوم و تسلط کفار بر آن توقف داشت خودداری می‏کردند وشیعیان متعهد در امور خود به فقهاء عادل هر عصر رجوع می‏کردند و حتی علاوه بر مالیاتهای رسمی که به دولتهای غاصب می‏دادند وجوه شرعی خود

 

را که به آنها تعلق می‏گرفت به فقهاء می‏رساندند که اگرچه در ظاهر تحت رژیم نظام حکومت جبار بودند تابعیت واقعی آنها تابعیت از نظام امامت بوده و هست.
این از خصائص مذهب شیعه است که در برابر حکومتهای جائر و غیر مشروع همواره موضع عدم قبول و همکاری نداشتن داشته است.
واین است اثر عقیده توحید و ایمان به صفات جلال و جمال خدا و این است معنی ظهور عقیده توحید در برداشت و تلقی موحد از نظام سیاست و حکومت و این است معنای ارتباط و ابتناء نظام جامعه و عقیده به مهدویت بر توحید و یکتاپرستی که اصالتی از این محکمتر و واقعی‏تر نیست و خلاصه آن مفاد این دو آیه است
و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک فان تولوا فاعلم انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون افحکم الجاهلیة یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون.
[ شنبه 19 شهریور 1390 ] [ 05:37 ب.ظ ] [ گروه ندای آسمانی ]

Weblog Theme By :: Nima Eskandari :: Www.javanskin.ir  ::  Khamenei.ir


درباره وبلاگ


چه انتظار عجیبی!
بین همه منتظران ، عزیز من چه غریبی!
عجیب تر که چه آسان ، نبودنت شده عادت.
چه بیخیال نشستیم ، نه کوششی و نه وفایی.
فقط نشسته و گفتیم:خدا کند که بیایی ...
(بنده زنده باشد و حضرت ...)
چارت مدیریتی گروه فرهنگی،قرآنی
ندای آسمانی

مدیر گروه : احسان حائری زاده

معاونت مالی : علی حسامی

معاونت اجرایی : محمد صالح هژبری

روابط عمومی : علی اكبر انجم شعاع ، هاشم پوراله وردی

گروه پژوهش : آرین عرب ، آرمین عرب

نویسنده وبلاگ : محمد ارجمند

برنامه نویس : محمد امین امجدی

طراحان : میثم خیری و مصطفی رحمانی

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
طراحی و پشتیبانی قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب