تبلیغات
گروه فرهنگی، قرآنی ندای آسمانی

             گروه فرهنگی، قرآنی ندای آسمانی
                          ماشیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت
نظر سنجی
ارزیابی مطالب این وبلاگ را چگونه می بینید؟

لینک های مفید
حمایت میکنیم

از جمله پیشگوئیهای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله در رابطه با مشخصات نسبی و ویژه گیهای خانوادگی امام مهدی منتظر(علیه السلام)موضوع حسینی بودن او ست که حضرتش با تعبیرات مختلف جدّ پدری آن امام بزرگوار را ابوعبداللّه، حسین بن علی بن ابی طالب معرفی و اعلام فرمود.
البته بشرحی که بعداً ملاحظه می شود حداقل یکصد و بیست و هشت نفر از اعلام حدیثی و تاریخی اهل تسنن در مصادر حدیثی و منابع تاریخی مربوطه اعتراف به ولادت حضرت مهدی در حدود نیمه دوم قرن سوم هجری نموده و عموما به سلسله نسب پدری آن بزرگوار که از امام حسن عسکری منتهی به امام حسین بن علی بن ابیطالب می شود تصریح کرده اند و دیگر جای هیچگونه شکی نیست که حضرت مهدی موعود منتظر حسینی است و چندان نیازی به طرح عنوان حسینی بودن آن بزرگوار نخواهد بود.
ولی جهت آگاهی خوانندگان به حقایق تاریخی وکشف وبرملاشدن دروغبافی وبی راهه روی مدعیان حسنی بودن مهدی منتظر، لازم دانستیم توجه خوانندگان رابه این مطلب جلب تاسیه روی شود هر که در او غش باشد.

 

واینک اسامی تعدادی از ناقلین و معترفین به حسینی بودن حضرت مهدی عج:
1ــ علامه محقق ادیب ابن قتیبه دینوری (276) در غریب الحدیث نقل از امام امیر مؤمنان علی علیه السلام نموده که مهدی را مطرح نمود و فرمود: «انّه من ولد الحسین علیه السلام،همانا که مهدی از فرزندان حسین باشد...، و ذکر حلیته فقال: رجل اجل الجبین...»
[شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 1 ص 281 و 19/130]
2ــ حافظ ابوالحسن علی بن عمر دارقطنی شافعی (متوفای 385) ــ به نقل البیان گنجی شافعی آخر باب نهم و قندوزی در ینابیع الموده اواسط باب نود و چهارــ در «الجرح و التعدیل» ذیل روایت مفصلی از ابوسعید خدری (که بیانگر بیمارشدن پیامبر اکرم و رفتن فاطمه به عیادت و دیدار آن بزرگوار و ایراد و اعلام آن حضرت باروی سخن به فاطمه، شش امتیازی را که خداوند بدان خاندان عنایت فرموده می باشد) آورده است که پیامبر (صلی الله علیه وآله)فرمود: از جمله امتیازات ششگانه اینکه: مهدی این امت که عیسی پشت سرش نماز میخواند از ما خاندان باشد،
سپس دست بر شانه حسین ــ که حاضر در مجلس بود زد و فرمود: «مِن هذا مهدیُّ الامّة»
از این (حسین) باشد مهدی (منتظر این) امت.
نیز قندوزی در ینابیع الموده اواسط باب نود و چهار صفحه 590 این فراز از حدیث را آورده است.
3ــ حافظ ابونعیم اصفهانی (430هـ) در کتاب «اربعون حدیثاً فی المهدی» به عنوان حدیث ششم با ذکرسند نقل از حذیفه رض نموده که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)باایراد خطبه و خبردادن از رخدادهای جهان فرمود:
«لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، لطول اللّه عزوجل ذلک الیوم، حتی یبعث رجلا من ولدی اسمه اسمی.
فقام سلمان رض فقال: یا رسول اللّه، من ایّ ولدک هو؟
قال: من ولدی هذا و ضرب بیده علی الحسین علیه السلام» [1] .
توضیحا این روایت را دیگر نامبردگان ذیل بهمین مضمون و با کمی اختلاف در تعبیرات نقل کرده اند که بخاطر محدودیت مقاله از ذکر متون مربوطه تا فرصت بعدی معذرت می خواهیم
4ــ اخطب خطباء خوارزم موفق بن احمد مکی خوارزمی (586) در مقتل الحسین اوائل فصل هفتم ص 146.
5ــ شیخ الاسلام ابوالعلاء حسن بن احمد بن حسن عطار همدانی ــ صاحب «اربعون حدیثا فی المهدی» ــ (569 هـ) بشرح مندرج در «فرائد السمطین» و به نقل «مناقب کاشی ــ مخطوط و موجود در کتابخانه آیت اللّه مرعشی در قمــ».
6ــ ابن ابی الحدید (656) در شرح نهج البلاغه ج 1 ص 281 ــ 282 وج 19 ص130 بااشاره به نقل ابن قتیبه در«غریب الحدیث» از علی(علیه السلام).
7ــ محمد بن یوسف گنجی شافعی (مقتول سنه 658) در «البیان فی اخبار صاحب الزمان» ص 90 چاپ نجف باب نهم به نقل از «الجرح و التعدیل» دارقطنی،
8ــ یوسف بن یحیی مقدسی شافعی سلمی (685) در «عقد الدرر فی اخبار المنتظر» چاپ 1399 مکتبه عالم الفکر مصر،
باب اول ص 24 بنقل از «صفة المهدی» ابونعیم از حذیفه
آخر باب 2 ص 32 بنقل از مصدر فوق
باب 4 فصل 2 ص 89 بنقل از جابربن یزید جعفی از ابوجعفر (امام باقر ع) و ص 95 بنقل از امام امیرالمؤمنین علیه السلام،
باب ششم تحت عنوان: فی تصریح النبی بانّ المهدی من ولد الحسین بنقل از دارقطنی صاحب «الجرح و التعدیل»
اواسط باب 4 ص 127 بنقل از فتن نعیم بن حماد از عبداللّه بن عمرو
باب نهم فصل سوم ص 223 از «صفة المهدی» حافظ ابونعیم و حافظ ابوعبدالله نعیم بن حمّادو«معجم»حافظ ابوالقاسم طبرانی ازعبداللّه بن عمرو
9ــ محب الدین طبری (694) در «ذخائر العقبی» ص 136ــ137،
10ــ شیخ ابراهیم بن محمد بن مؤید بن عبداللّه جوینی خراسانی (730) در «فرائد السمطین ــ فی فضائل المرتضی و البتول و السبطین و الائمة من ذریتهمــ» ج 2 ص 325ــ326 شماره 575 با ذکر سند منتهی به حافظ ابوالعلا حسن عطار همدانی.
11ــ حافظ شمی الدین ذهبی (748) در میزان الاعتدال ج 2 ص 382 ذیل نام عباس بن بکار ضبی
12ــ سیدعلی شهاب همدانی (786) در «مودة القربی و اهل العباء» مندرج در «ینابیع الموده قندوزی ص 308 چاپ نجف» مودّه دهم ضمن چند روایت مختلف و هم مضمون.
13ــ محمد بن محمود حافظی معروف به خواجه پارسا (822) در «فصل الخطاب»مشروحاحضرت مهدی راازفرزندان امام حسن عسکری دانسته واعلام نموده [ینابیع الموده باب 65، ص 464 چ نجف]
14ــ ابن حجر عسقلانی (852) در «لسان المیزان» ج 3 ص 300 طبق متن فرائدالسمطین.
15ــ ابن صبّاغ مالکی (855) در «فصول المهمّه فی معرفة الأئمة» ص 277 بنقل از ابونعیم عین آنچه را که از حذیفه آوده.
16ــ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی (1294) در«ینابیع المودة» اواخر باب 54 ص 197 چاپ نجف بنقل از مودة القربی همدانی.
اوایل باب 77 ص 534 بنقل از علی (ع) از پیامبر (ص) و از سلیم بن قیس از سلمان حدیثی را که با روی سخن به حسین فرمود: «...انت ابوحجج تسعة تاسعهم قائمهم المهدی» بنقل از حموینی و خوارزمی، و بنقل از ابن عباس با تعبیر «و تسعة من ولد الحسین مطهرون» از حموینی
اواسط باب 94 ص 588 بنقل از اربعین حافظ ابونعیم از حذیفه در پاسخ سئوال سلمان از پیامبر اکرم پیرامون نام فرزندش ــ که مهدی از اولاد او باشد ــ.
و ص 589 بنقل از ابن خشاب از امام علی بن موسی الرضا و تصریح آنحضرت باینکه مهدی فرزند عسکری است.
و نیز ص 589 با ذکر سند بنقل از امام موسی کاظم و تصریح باینکه امام صادق فرمود: «مهدی از فرزندان من باشد».
و ص 590 متن آنچه را از «الجرح و التعدیل» دارقطنی آوردیم.
نیز ص 590 بنقل از مناقب خوارزمی [2]  از سلمان فارسی.
روایتی راکه سلمان وارد بر پیغمبر شد و دید حضرتش حسین بن علی را برروی زانو نشانده و او را می بوسید وخبر می دهد از اینکه حضرت قائم نهمین فرزند حسین باشد
17ــ شیخ عبدالهادی ابیاری (1305) در «العرائس الواضحه» ص 208
18ــ سید مؤمن بن حسن شبلنجی (1308) در «نورالابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار» چاپ بولاق مصر


[ سه شنبه 22 شهریور 1390 ] [ 08:36 ب.ظ ] [ گروه ندای آسمانی ]

Weblog Theme By :: Nima Eskandari :: Www.javanskin.ir  ::  Khamenei.ir


درباره وبلاگ


چه انتظار عجیبی!
بین همه منتظران ، عزیز من چه غریبی!
عجیب تر که چه آسان ، نبودنت شده عادت.
چه بیخیال نشستیم ، نه کوششی و نه وفایی.
فقط نشسته و گفتیم:خدا کند که بیایی ...
(بنده زنده باشد و حضرت ...)
چارت مدیریتی گروه فرهنگی،قرآنی
ندای آسمانی

مدیر گروه : احسان حائری زاده

معاونت مالی : علی حسامی

معاونت اجرایی : محمد صالح هژبری

روابط عمومی : علی اكبر انجم شعاع ، هاشم پوراله وردی

گروه پژوهش : آرین عرب ، آرمین عرب

نویسنده وبلاگ : محمد ارجمند

برنامه نویس : محمد امین امجدی

طراحان : میثم خیری و مصطفی رحمانی

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
طراحی و پشتیبانی قالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب